top of page

Researchers

kanhu.PNG

Kanhu Charan Gouda

Ph.D. Scholar

Research Area: UAV-Assisted Communication Networks

IMG_20200329_190757_134.webp

Khadijah Febriana Rukhmanti Udhayana.HR

Ph.D. Scholar

Research Area: IoT for Agriculture

84831501_3137679722943122_96182975095373

Srishti Sharma

Ph.D. Scholar

Research Area: Social-Assisted Vehicular Networks

akshay.PNG

Akshay Singh

Ph.D. Scholar

Research Area: Federated Learning

sangya.PNG

Sangya Shrivastava

Ph.D. Scholar (Project)

Research Area: Social-Assisted Cellular Network

ankur.jpg

Ankur Singh

Ph.D. Scholar

Research Area: Internet of Things

B.Tech. Students

(Graduated July 2023)

Mahak Gupta
Yatin Khanna

Meet Shah

(Graduated July 2022)

Shourya Shukla

Mahak Bansal

Shubhrak Prakash

(Graduated July 2021)

Prateek Mali
Ayush Agarwal
Peddi Krishna Yeswanth

(Graduated July 2020)

Utkarsh Yadav
Prateek Roushan
Vishal Pouras

Abhishek Kanhar
Rahul Singh
Hardik Meena

Shubham Ashish
Shishir Kumar

Ankur Parihar

M.Tech. Students

(Graduated July 2022)

Gaurish Mishra

Abhishek Singh Adhikari

Ayush Aggarwal

(Graduated July 2020)

Neelesh Bodkhe

Meshram Swapnil Prabhakar

Koli Akshay Ambadas

bottom of page